Home

Saravá
Home

Saravá is an IT consultancy company providing Programme / Project Management, Test Management and Business Analyst services within a range of industries. 

Saravá has extensive experience from working with multi-national clients in international projects and environments.  Our base is Stockholm, Sweden, but we prefer to consider our arena an international one.

Saravá är ett IT-konsultbolag som tillhandahåller tjänster inom Program- och Projektledning, Testledning och Affärskonsulting inom ett antal olika branscher.

Saravá har lång erfarenhet av att jobba med multinationella kunder i internationella projekt och miljöer.  Vår bas är Stockholm, Sverige, men vi föredrar att se på vår arena som internationell.

              ------------------------------------------------

We are currently re-building our website. For further information about Saravá, please contact Pål Kvitberg at pal.kvitberg@sarava.se.

Vi bygger om vår webbsida just nu. För mer information om Saravá, vänligen kontakta Pål Kvitberg på pal.kvitberg@sarava.se.

HomeAboutServicesContact Us